0
จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00
 034 870 210-3  034 870 214   info@satangintergroup.com

Services

บริษัทมีทีมขายที่มีความเชี่ยวชาญด้านสารปรุงแต่ง ADDITIVE สำหรับงานพลาสติก PP, PE, PVC และอุตสาหกรรมยางโดยนำเข้าจากต่างประเทศพร้อม
ทั้งให้คำปรึกษาแนะนำบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม

Copyright © 2022 Satangintergroup.com